** سکــــــــــــــوت من فریاد من است **


normal_avazak_ir-eye17.jpg


توی زندگیت به بعضی ها باید بگی :


                             "من چشم می ذارم فقط تو برو گـــــم شو"

14:6 نويسنده مینــــــــــــــــــــــا✖